Bruine rat

 

Ontwikkeling
De vrouwetjes van de bruine rat hebben in hun hele leven ongeveer 18 worpen. De draagtijd is ongeveer 3 weken en ze hebben gemiddeld 7 tot 10 jongen per nest. De jongen zijn na 3 maanden al geslachtsrijp. De bruine rat heeft een maximale levensduur van 2 tot 3 jaar.

Schade
Als drager van ziektekiemen vormen ratten een bedreiging voor de volksgezondheid, zoals de ziekte van Weil. Ze bevuilen met hun uitwerpselen en zorgen voor knaagschade aan leidingen, kabels en aan isolatiematerialen. Dit kan zorgen voor storingen of zelfs kortsluitingen.

Wering
Voorkomen van rommelhoeken, deze kunnen namelijk als perfecte schuilplaats dienen. Probeer het aanbod van voedsel zoveel mogelijk te voorkomen. Houd ook bij de opslag van goederen in loodsen de producten vrij van de wanden, zorg voor goed sluitende deuren en voor goede verlichting bij openstaande deuren.